Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Z-Návrat Centrum, n.o.
Ul. Nová cesta 385 , Bobrov , 029 42
Typ inštitúcie
Zariadenia
n.o. Re Socia
Kladenská 46 , Košice-Krásna nad Hornádom , 040 18
Typ inštitúcie
Zariadenia
n.o. Šanca
budova Lesnej správy č.8 , Remetské Hámre , 072 41
Typ inštitúcie
Zariadenia
Resocializačné stredisko Cesta istoty
Repejov 19 , Medzilaborce , 068 01
Typ inštitúcie
Zariadenia
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Stummerova 385/16 , Topoľčany , 955 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Petöfiho 2 , Komárno , 945 01
Typ inštitúcie
Osvetové strediská
Plan B n.o
Klemensova 15 , Bratislava , 811 09
Typ inštitúcie
Sociálne
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Bratislava
Vazovova 7/A , Bratislava 1 , 816 16
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Pezinok - Pracovisko I. stupňa Senec
Kysucká 14 , Senec , 903 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
ÚPSVaR - Referát poradensko – psychologických služieb Pezinok
Moyzesova 2 , Pezinok , 902 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava