Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Ústredie práce, soc.vecí a rodiny, Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny
Župné námestie 5-6 , Bratislava , 812 67
Typ inštitúcie
Sociálne
Mestská polícia Košice
Trieda SNP 48/a , Košice , 040 11
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Úrad justičnej a kriminálnej polície Košice
Kuzmányho 8 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Súdnictvo a väzenstvo
Krajský školský úrad Košice
Komenského 52 , Košice , 040 78
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
Skladná 2 , Košice , 041 90
Typ inštitúcie
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Pedagogicko-psychologická poradňa pre SŠ Košice
Zádielska 1 , Košice , 041 32
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Krajská prokuratúra Košice
Mojmírova 5 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Prokuratúra
Košický samosprávny kraj, Resocializačné stredisko
Svätoplukova 28 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Zariadenia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Ipeľská 1 , Košice , 042 20
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Filia n.o. Košice
Trieda SNP 3 , Košice , 040 11
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava