Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Hlavná 26 , Stropkov , 091 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Farbiarska ul. , Stará Ľubovňa , 064 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Hlavná 7 , Vranov nad Topľou , 093 01
Typ inštitúcie
Sociálne
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Svidník
Sov.hrdinov 78/456 , Svidník , 089 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
UPSVR - referát poradensko-psychologických služieb Prešov
Čsl.armády 29 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Prokuratúra
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Prešov
Štúrova 7 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Polícia
Poradňa PON, Prešov
Požiarnická 3 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Krízové
MAJÁK Poprad, o.z.
Šrobárova 3289/20 , Poprad , 058 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Pro Familia o.z. Humenné
Gorkého 1 , Humenné , 066 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava