Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Prezídium policajného zboru, Odbor boja proti drogovej kriminalite Východ
Rastislavova 69 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Polícia
SAVEZ Košice
Trieda SNP 3 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Krízové centrum ADCH Košice
Alejova 2 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Krízové
Domka, združenie saleziánskej mládeže Košice
Na Kalvárii 23 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Alžbetka n.o. Spišská Nová ves
Zimná 66 , Spišská Nová Ves , 052 01
Typ inštitúcie
Neštátne organizácie
Technická univerzita Košice, Katedra spoločenských vied, Centrum protidrogových a poradenských služieb
Vysokoškolská 4 , Košice , 042 00
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia
Diagnostické centrum Košice
Opatovská cesta 101 , Košice , 041 85
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Reedukačný domov pre deti a mládež
Horný Bankov 15 , Košice , 040 31
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
1. psychiatrická klinika, UJPŠ Košice
Trieda SNP 1 , Košice , 040 11
Typ inštitúcie
Psychiatrické zariadenia
Krajské centrum voľného času
Hemerkova 28 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Štátne zariadenia

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava