Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad
Zdravotnícka 3 , Poprad , 058 01
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov
Hollého 5 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
Sov.hrdinov 79 , Svidník , 089 01
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
Obrancov mieru 1 , Stará Ľubovňa , 064 01
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou
Pribinova 95 , Vranov nad Topľou , 093 17
Typ inštitúcie
Zdravotnícke
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Dlhý rad 17 , Bardejov , 085 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Sokolovská 2 , Humenné , 066 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Dr.Alexandra 61 , Kežmarok , 060 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Popradské nábrežie 65/16 , Poprad , 058 01
Typ inštitúcie
Sociálne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Námestie mieru 2 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Sociálne

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava