Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2 , Prešov , 081 92
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestská polícia Košice
Trieda SNP 48/a , Košice , 040 11
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva
Komenského 48 , Žilina , 011 09
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestský úrad Martin, odbor sociálnej starostlivosti a zdravotníctva,Kancelária Zdravé mesto
Nám. S.Hurbana Vajanského 1 , Martin , 036 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestský úrad Dolný Kubín
Nám. P.O.Hviezdoslava 1651 , Dolný Kubín , 026 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestský úrad - Školský úrad Ružomberok
Nám. A.Hlinku 1 , Ružomberok , 034 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Trenčiansky samosprávny kraj
Hviezdoslavova 3 , Trenčín , 911 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - odbor školstva, mládeže, športu a kultúry
Štefánikova 69 , Nitra , 949 80
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Štefánikova 69 , Nitra , 949 80
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestská polícia Nitra
Cintorínska 6 , Nitra , 949 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava