Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Testovanie odpadových vôd v európskych mestách – nová publikácia EMCDDA

22.03.2024

Wastewater analysis and drugs  a European multi-city study

V roku 2010 bola založená celoeurópska sieť (skupina CORe) realizujúca  analýzu odpadových vôd – Európa (SCORE)), s cieľom štandardizovať prístupy používané na analýzu odpadových vôd a koordinovať  medzinárodné štúdie prostredníctvom vytvorenia jednotného protokolu procesu zisťovania a vykazovania.

Prvá aktivita SCORE group bolo celoeurópske zisťovanie, vykonané v roku 2011 v 19 európskych mestách, čo umožnilo vôbec prvú štúdiu odpadových vôd o regionálnych rozdieloch v užívaní nelegálnych drog v Európe.

Postupne  sa analýza odpadových vôd ako metóda posunula z experimentálnej techniky na novú metódu v súbore epidemiologických nástrojov. Rýchla schopnosť odhaliť nové trendy môže pomôcť zamerať programy verejného zdravia a politické iniciatívy na špecifické skupiny ľudí a rôzne drogy, ktoré užívajú.

Slovensko patrí k 17 krajinám, kde sa v rámci projektu[1] SCORE analýza realizuje v dvoch lokalitách – v Bratislave, kde je zdrojom odpadová voda pritekajúca do Ústrednej čistiarne odpadových vôd a v kúpeľnom  meste Piešťany.

Niektoré dáta zo štúdie SCORE  zistené v Bratislave –  denný priemer v  mg/1000 osôb/deň

 

obdobie

 
 

2017

2023

trend

Kanabis

41,84

34,3

Metamfetamín

120

240,97

↑↑

MDMA

10,15

13,9

Kokaín

89,22

194,71

 ↑↑

Ketamín

na

3,71

na

Maximálna hodnota denného priemeru v  mg/1000 osôb/deň  zistená v roku 2023 v Bratislave

 

max. hodnota v týždni v r.2023

Kanabis

46,3

piatok

Metamfetamín

290,13

pondelok

MDMA

28,5

nedeľa

Kokaín

284,96

nedeľa

Ketamín

5,28

pondelok

Zdroj: Wastewater analysis and drugs  a European multi-city study -  20.3.2024, EMCDDA https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en    - interaktívny formát dostupný na tomto linku.


[1] Od roku 2013 sa realizovali aj domáce štúdie Asociácie čistiarenských expertov Slovenska  -  pozri napr.

rok 2022 - https://www.infodrogy.sk/novinka/5171  , file:///C:/Users/Admin/Downloads/Sprava-drogy-ACE-SR%202021%20final%20(9).pdf  a  https://www.infodrogy.sk/kniznica-dokumentov-portalu?SearchModel.AreaID=184

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava