Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Lisabon Addictions - Lisabonské závislosti

Bude sa konať  Európska konferencia o návykovom správaní a závislostiach
Lisabonské kongresové centrum
23. - 25. októbra 2024
Lisabon Addictions je multidisciplinárna konferencia, cieľom ktorej je informovať o vývoji politiky a praxi prostredníctvom lepšieho pochopenia súčasných problémov v oblasti vedy o závislosti a návykového správania.
Podujatie organizuje Portugalské generálne riaditeľstvo pre intervenciu v oblasti návykového správania a závislostí (SICAD), Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA).
Registrácia bola spustená 18.12.2023, termín pre odovzdanie abstraktov v prípade aktívnej účasti je do 31.3.2024

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava