Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G.Solára, s.r.o.
Ivánska cesta 23 , Bratislava , 821 04
Typ inštitúcie
Iné
Bratislavská arcidiecézna charita
Krasinského 6 , Bratislava , 821 04
Typ inštitúcie
Iné
Detský fond SR
Stavbárska 38 , Bratislava , 821 07
Typ inštitúcie
Iné
Nadácia Intenda
Pražská 11 , Bratislava , 811 04
Typ inštitúcie
Iné
Platforma MVO v oblasti drog
Bratislava
Typ inštitúcie
Iné

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava