Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európsky trh s heroínom a inými opioidmi - Webinar EMCDDA a EUROPOL

Tento webový seminár je  súčasťou spoločnej aktivity oboch agentúr zameranej na hĺbkovú analýzu trhu  s drogami v EÚ:  EU Drug Markets: In-depth analysis  a je v poradí štvrtý komplexný prehľad trhu s nelegálnymi drogami v Európskej únii. 

 

Prednášajúci:

1. Andrew Cunningham, vedúci  sekcie pre trhy, kriminalitu a znižovanie ponuky (EMCDDA)

2. Teodora Groshkova, hlavná vedecká analytička (EMCDDA)

3. Laurent Laniel, hlavný vedecký analytik (EMCDDA)

4. Robert Patrancus, vedecký analytik (EMCDDA)

5. Tiberiu Stoian, prevádzkový analytik (Europol)

Predseda: Andrew Cunningham, EMCDDA

Rečníci predstavia:

1. Súčasný stav trhu EÚ s heroínom

2. Trendy vo výrobe heroínu a iných opioidov

3. Obchodovanie s heroínom – import do EÚ a v rámci EÚ

4. Zapojenie organizovanej kriminality do trhu EÚ s heroínom

5. Kľúčové zistenia a odporúčania

Webinár je otvorený pre všetkých po registrácii  prostredníctvom tohto linku po ktorej  záujemca dostane odkaz na pripojenie.

https://www.emcdda.europa.eu/event/emcdda-europol-webinar-eu-drug-markets-heroin-and-other-opioids_en

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava