Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Podujatia

Zrušiť výber
ZAS: Víkendový relaxačno-motivačný pobyt
24. 10. 2008
Miesto konania:
Dňa 24. októbra 2008 sa v Gaderskej doline (Martin) v hotely Blatnická dolina začne relaxačno - motivačný pobyt organizovaný Združením abstinentov Slovenska.
ECAT - konferencia
24. 10. 2008
Miesto konania:
24. októbra 2008 sa Bruseli v budove flámskeho parlamentu uskutoční hodnotiace podujatie projektu ECAT - konferencia, kde zúčastnení partneri projektu už budú môcť prezentovať evidence based (na dôkazoch založené) príklady dobrej praxe, ktoré sa v danom prostredí osvedčili, resp. sa ukázali ako sľubné a prípadne mohli priniesť aj merateľné výsledky v kvantitatívnom kontexte.
IV. ročník konferecie EAAT
15. 10. 2008
Miesto konania:
V dňoch 13. – 15. októbra 2008 sa vo Florencii, Taliansko na Convitto della Calza uskutoční už štvrtý ročník Európskej konferencie asociácie zaoberajúcej sa liečbou závislostí ( European Association Addiction Therapy Conference - EAAT).
IV. ročník konferecie EAAT
14. 10. 2008
Miesto konania:
V dňoch 13. – 15. októbra 2008 sa vo Florencii, Taliansko na Convitto della Calza uskutoční už štvrtý ročník Európskej konferencie asociácie zaoberajúcej sa liečbou závislostí ( European Association Addiction Therapy Conference - EAAT).
IV. ročník konferecie EAAT
13. 10. 2008
Miesto konania:
V dňoch 13. – 15. októbra 2008 sa vo Florencii, Taliansko na Convitto della Calza uskutoční už štvrtý ročník Európskej konferencie asociácie zaoberajúcej sa liečbou závislostí ( European Association Addiction Therapy Conference - EAAT).
O efektívnej komunikácii
1. 10. 2008
Miesto konania:
7. stretnutie Klubu peer aktivistov na stredných školách, organizované Spišským osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi.
Práca s emóciami v poradenskom procese
21. 9. 2008
Miesto konania:
Víkendový workshop ponúka priestor pre nácvik zručností, ktoré nám pomáhajú efektívne pracovať pri identifikovaní emočného prežívania, jeho explorácii, aj pri neutralizácii silných emócií.
Práca s emóciami v poradenskom procese
20. 9. 2008
Miesto konania:
Víkendový workshop ponúka priestor pre nácvik zručností, ktoré nám pomáhajú efektívne pracovať pri identifikovaní emočného prežívania, jeho explorácii, aj pri neutralizácii silných emócií.
Medzinárodná konferencia k otázkam pašovania drog v krajinách Európy
19. 9. 2008
Miesto konania:
Záverečný deň medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v Španielsku, v Barcelone v dňoch 17. až 19. septembra 2008.
Práca s emóciami v poradenskom procese
19. 9. 2008
Miesto konania:
Víkendový workshop ponúka priestor pre nácvik zručností, ktoré nám pomáhajú efektívne pracovať pri identifikovaní emočného prežívania, jeho explorácii, aj pri neutralizácii silných emócií.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava