Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

ECAT - konferencia

24. októbra 2008 sa Bruseli v budove flámskeho parlamentu uskutoční hodnotiace podujatie projektu ECAT - konferencia, kde zúčastnení partneri projektu už budú môcť prezentovať evidence based (na dôkazoch založené) príklady dobrej praxe, ktoré sa v danom prostredí osvedčili, resp. sa ukázali ako sľubné a prípadne mohli priniesť aj merateľné výsledky v kvantitatívnom kontexte.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava