Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Práca s emóciami v poradenskom procese

Zámery a ciele workshopu
Na konci workshopu by mali účastníci poznať a mať vyskúšané:
  • Ako nám pomáhajú emócie pri vedení poradenského rozhovoru?
  • Ako byť v kontakte so sebou aj s druhým?
  • Ako pracovať s ľuďmi, ktorí emócie nevyužívajú?
  • Ako zvládať emočne vypäté situácie v poradenstve?
Víkendový workshop „Práca s emóciami v poradenskom procese“ ponúka priestor pre nácvik zručností, ktoré nám pomáhajú efektívne pracovať pri identifikovaní emočného prežívania, jeho explorácii, aj pri neutralizácii silných emócií.
 
Organizačné informácie

Termín konania: 19. septembra – 21. septembra 2008

Miesto a začiatok workshopu: workshop podľa dátumu konania sa začínajú
  • v piatok prezentáciou o 16:30
  • v piatok pracujeme od 17:00 do 20:00
  • v sobotu pokračujeme od 9:00 do 18:00
  • v nedeľu pracujeme od 9:00 do 12:00

Adresa miesta konania: bude upresnená

Cena workshopu: 2 000 SK.-
 
Kontakt:
Mgr. Vladimír Hambálek, 0905 323 201, hambalek@coachingplus.org
 
Spôsob prihlásenia: Podrobné informácie spolu s odpoveďami na vaše otázky dostanete na emailovej adrese, alebo telefonicky.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava