Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Medzinárodná konferencia k otázkam pašovania drog v krajinách Európy

Medzinárodná konferencia, ktorá sa uskutoční v Španielsku, v Barcelone v dňoch 17. až 19. septembra 2008, poskytne priestor a prvú príležitosť pre sektor vynútiteľnosti práva – zástupcov policajných orgánov, colníc a colných kontrol na letiskách, ako aj  vedcom z celého sveta k výmene informácií, myšlienok a stratégií k problematike pašovania drog prostredníctvom kuriérov - osôb, ktoré pred detekciou ukryli (prehltli) drogy. Cieľom konferencie je diskutovať o inovatívnych prístupoch a metódach v tejto oblasti a dostať sa na najnižšiu praktickú úroveň.

Viac informácií nájdete na stránke www.drugswallowersconference.com, kde je možnosť prihlásenia sa na konferenciu.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava