Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Liečebno-výchovné sanatórium, Košice-Barca
Tešedíkova 3 , Košice , 040 17
Typ inštitúcie
Terapia sociálno-patologických javov
Fakultná nemocnica Trenčín, Psychiatrická klinika
Legionárska 28 , Trenčín , 911 71
Typ inštitúcie
Terapia sociálno-patologických javov
Liečebno-výchovné sanatórium, Čakany
č.d. 7 , Čakany , 930 40
Typ inštitúcie
Terapia sociálno-patologických javov
Psychosociálne centrum Košice
Jegorovovo námestie 5 , Košice , 040 22
Typ inštitúcie
Terapia sociálno-patologických javov

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava