Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Liečebno-výchovné sanatórium, Košice-Barca

Adresa:
Tešedíkova 3 , Košice , 040 17
Telefón:
055 / 6855 181 Diagnostické centrum - záchytné oddelenie Mgr. Dana Bednárová - 0911703803 Mgr. Libuša Marková - 0905241144 Mgr. Zoran Maco - 0918742735
Popis:
sanatorium@ke.telecom.sk; riaditelka@lvsbarca.sk; zastupkyna@lvsbarca.sk Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú a výchovnú starostlivosť deťom s narušeným psychosociálnym vývinom, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Je zriadené ako interátne zariadenie s celoročnou prevádzkou. LVS je špeciálnym školským zariadením v zmysle výchovnej prevencie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchami učenia a správania). Zameriava sa na pomoc deťom, ktoré trpia napríklad dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, hyperaktivitou, emocionálnymi ťažkosťami a v dôsledku toho majú problémy v učení, resp. i v správaní na svojich kmeňových základných školách.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava