Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prešov
Ul. Levočská 7 (1. a 2. poschodie) , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Bardejov
Štefánikova 8 , Bardejov , 085 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Humenné
Mierová 4 , Humenné , 066 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Kežmarok
Mučeníkov 4 , Kežmarok , 060 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Levoča
Ružová ulica 91/1 , Levoča , 054 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Poprad
J.Curie 3760/2 , Poprad , 058 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Prešov
Levočská 9 , Prešov , 080 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Sabinov
SNP 15 , Sabinov , 083 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Snina
Partizánska 1057 , Snina , 069 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické
Pedagogicko-psychologická poradňa Stará Ľubovňa
Obrancov mieru 20 , Stará Ľubovňa , 064 01
Typ inštitúcie
Pedagogické a psychologické

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava