Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • ZODPOVEDNE TEHOTNÁ
  Stiahnuté
  400 X
 • Najlepšia nástenka (protidrogová)
  Popis
  Cieľom súťaže bolo pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja; poukázať na význam primárnej prevencie; predísť užívaniu návykovým látkam; obmedziť – zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniam zdravia na telesnom a duševnom vývoji detí a mládeže. Odborná komisia vybrala tri najlepšie protidrogové nástenky 7. ročníkov základných škôl:
  Stiahnuté
  454 X
 • Nové psychoaktívne látky _ New psychoactive substances
  Popis
  Informačný leták/brožúrka týkajúca sa nových psychoaktívnych látok - new psychoactive substances (NPS). Leták je súčasťou svetovej kampane iniciovanej Úradom OSN pre drogy a kriminalitu Agenda NPS je široko diskutovaná globálne ako aj v rámci EÚ, kde sa pripravujú nové pružnejšie regulačné a kontrolné mechanizmy, aby sa vzhľadom na ich "legálnosť" - nie sú uvedené v Dohovoroch OSN týkajúcich sa omamných, psychotropných látok, prekurzorov a obchodovania s nimi - obmedzil ich prienik na trh a dostupnosť pre užívateľov.
  Stiahnuté
  2889 X
 • „NAJLEPŠIA PROTIDROGOVÁ NÁSTENKA"
  Popis
  Úrad verejného zdravotníctva SR pri príležitosti ,,Európskeho týždňa boja proti drogám“ organizuje celoslovenskú súťaž ,,Najlepšia protidrogová nástenka“ pre 7. ročníky základných škôl v SR.
  Stiahnuté
  752 X
 • Informácia o súťaži ,,Najlepšia protidrogová nástenka“
  Popis
  Úrad verejného zdravotníctva SR pri príležitosti ,,Európskeho týždňa boja proti drogám“ organizuje celoslovenskú súťaž ,,Najlepšia protidrogová nástenka“ pre 7. ročníky základných škôl v SR.
  Stiahnuté
  154 X
 • 26 jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi
  Popis
  26 jún je vyhlásený za medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovania s nimi. Tohtoročný 26.jún je venovaný novým psychoaktívnym látkam, ktoré sa stávajú výrazným problémom, vzhľadom na ich nepredvídateľné účinky - v porovnaní s "klasickými" drogami - na zdravie jednotlivca a verejné zdravie. Vo forme rastliných zmesí, práškov, tabletiek a tekutín a pod rôznymi atraktívnymi komerčnými názvami, často ľahko dostupné a cenovo prístupné predstavujú možné ohrozenie a zdravotné riziká pre experimentujúcu mládež, ale aj "skúsených užívateľov" drog.
  Stiahnuté
  765 X
 • 26 jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi
  Popis
  26 jún je vyhlásený za medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovania s nimi. Tohtoročný 26.jún je venovaný novým psychoaktívnym látkam, ktoré sa stávajú výrazným problémom, vzhľadom na ich nepredvídateľné účinky - v porovnaní s "klasickými" drogami - na zdravie jednotlivca a verejné zdravie. Vo forme rastliných zmesí, práškov, tabletiek a tekutín a pod rôznymi atraktívnymi komerčnými názvami, často ľahko dostupné a cenovo prístupné predstavujú možné ohrozenie a zdravotné riziká pre experimentujúcu mládež, ale aj "skúsených užívateľov" drog.
  Stiahnuté
  349 X
 • 26 jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi
  Popis
  26 jún je vyhlásený za medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovania s nimi. Tohtoročný 26.jún je venovaný novým psychoaktívnym látkam, ktoré sa stávajú výrazným problémom, vzhľadom na ich nepredvídateľné účinky - v porovnaní s "klasickými" drogami - na zdravie jednotlivca a verejné zdravie. Vo forme rastliných zmesí, práškov, tabletiek a tekutín a pod rôznymi atraktívnymi komerčnými názvami, často ľahko dostupné a cenovo prístupné predstavujú možné ohrozenie a zdravotné riziká pre experimentujúcu mládež, ale aj "skúsených užívateľov" drog.
  Stiahnuté
  449 X
 • Bulletin projektu "Prečo som na svete rád"
  Stiahnuté
  567 X
 • Zmysluplnosť nízkoprahových programov
  Popis
  Zborník príspevkov z konferencie realizovanej pri príležitosti 10. výročia vzniku Združenia STORM s titulom Zmysluplnosť nízkoprahových programov.
  Stiahnuté
  3722 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava