Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Nástroje pre zber a spracovanie informácií v RS
  Popis
  Vzdelávanie pre odborných pracovníkov v priamej práci s klientom je jedným z výstupov slovensko-francúzsko-fínskeho twinningového projektu SK/06/IB/SO/02.
  Stiahnuté
  1255 X
 • Drogový abúzus: Vývoj
  Popis
  Vzdelávanie pre odborných pracovníkov v priamej práci s klientom je jedným z výstupov slovensko-francúzsko-fínskeho twinningového projektu SK/06/IB/SO/02.
  Stiahnuté
  584 X
 • Predstavenie asociácie APTE
  Popis
  Vzdelávanie pre odborných pracovníkov v priamej práci s klientom je jedným z výstupov slovensko-francúzsko-fínskeho twinningového projektu SK/06/IB/SO/02.
  Stiahnuté
  609 X
 • Systemický prístup a práca so závislosťou
  Popis
  Vzdelávanie pre odborných pracovníkov v priamej práci s klientom je jedným z výstupov slovensko-francúzsko-fínskeho twinningového projektu SK/06/IB/SO/02.
  Stiahnuté
  677 X
 • Problematika závislostí na Slovensku /aktuálne poznatky v addiktológii/
  Popis
  Vzdelávanie pre odborných pracovníkov v priamej práci s klientom je jedným z výstupov slovensko-francúzsko-fínskeho twinningového projektu SK/06/IB/SO/02
  Stiahnuté
  1888 X
 • Psychologické mechanizmy závislosti od návykových látok
  Popis
  Vzdelávanie pre odborných pracovníkov v priamej práci s klientom je jedným z výstupov slovensko-francúzsko-fínskeho twinningového projektu SK/06/IB/SO/02
  Stiahnuté
  1279 X
 • Seminár o adiktológii
  Popis
  Vzdelávanie pre odborných pracovníkov v priamej práci s klientom je jedným z výstupov slovensko-francúzsko-fínskeho twinningového projektu SK/06/IB/SO/02.
  Stiahnuté
  662 X
 • Tisková správa: Prezentace výsledků projektu „Evaluace komunitního programu primární prevence“
  Popis
  Tisková konference pořádaná při příležitosti prezentace výsledků projektu „Evaluace komunitního programu primární prevence“ se uskuteční dne 28. dubna 2008 od 14.00 hodin v prostorech Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1. Projekt „Evaluace komunitního programu primární prevence“ si jako hlavní cíl kladl porovnat rozdíl mezi výsledkem intervence spočívající v realizaci preventivního programu na komunitní bázi a aplikací pouze tzv. minimálního preventivního programu.
  Stiahnuté
  578 X
 • Prepojenie monitoringu drogovej situácie a politík v praxi
  Popis
  Výstup zo semináru „Prepojenie monitoringu drogovej situácie a politík v praxi“ - Hotel Bôrik, 2. októbra 2007, 10.00 hod.
  Stiahnuté
  599 X
 • Prepojenie monitoringu drogovej situácie a politík v praxi
  Popis
  Prezentácie zo seminára NMCD dňa 2. 10. 2007. Prezentácia na tému EMCDDA a sieť REITOX : spoločné hodnoty.
  Stiahnuté
  637 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava