Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Konferencia Zlepšenie prístupu k testovaniu HIV a TBC pre marginalizované skupiny
  Popis
  Konferencia Zlepšenie prístupu k testovaniu HIV a TBC pre marginalizované skupiny.
  Stiahnuté
  766 X
 • Výročné stretnutie skupiny Anonymných Narkomanov Piaty Element
  Popis
  Slávnostné výročné stretnutie skupiny Anonymných Narkomanov Piaty Element.
  Stiahnuté
  657 X
 • Projekt "Povedzme hlasné NIE!"
  Popis
  Mesto Žilina a OZ Dafné - Únia centier prevencie a pomoci prezentujú projekt "Povedzme hlasné NIE!"
  Stiahnuté
  819 X
 • Pripravovaná aktivita v rámci projektu "Nemám čas na drogy"
  Popis
  Dňa 31. augusta 2012 sa uskutočni slávnostné zahájenie projeku aktivitou č.1 - Koncert pre mladých.
  Stiahnuté
  720 X
 • Situácia v oblasti drogových závislostí v SR s dôrazom na Bratislavu
  Popis
  Prezentácia riaditeľa odboru Národné monitorovacie centrum pre drogy RNDr. Imricha Šteliara na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja 27.6.2012
  Stiahnuté
  809 X
 • Možnosti dialógu
  Popis
  Skupina Narativ pod záštitou Houston Galveston Institute organizuje druhý beh certifikačného programu v kolaboratívnom prístupe, vychádzajúcom z myšlienok postmodernej filozofie.
  Stiahnuté
  818 X
 • Víkendový workshop ´Skupinová dynamika´
  Popis
  Víkendový workshop „Skupinová dynamika“ ponúka priestor pre skúmanie seba samého v kontexte skupinovej práce. Na základe vlastného zážitku, reflexie skúsenosti a teoretickej reflexie v skupine budú účastníkom predstavené základné koncepty dynamiky skupiny a možnosti intervencií v jednotlivých fázach skupinového procesu.
  Stiahnuté
  726 X
 • Víkendový workshop „Zvládanie a riešenie konfliktov“
  Popis
  Víkendový workshop „Zvládanie a riešenie konfliktov“ ponúka priestor pre zoznámenie sa so základnými prvkami prístupu individuálnej psychológie na riešenie alebo zvládanie konfliktov. Zároveň vytvára podmienky na to, aby si účastníci mohli zažiť a odskúšať tieto zručnosti a naučili sa ich používať vo svojej práci alebo rodine.
  Stiahnuté
  865 X
 • Letná škola o drogách v Lisabone
  Popis
  Poster k pripravovanému podujatiu "Letná škola o drogách ...." Lisabon 2.-13.7.2012
  Stiahnuté
  533 X
 • Oznámenie o uskutočnení aktivít - zaškolení peer aktivistov v Čadci
  Popis
  Na základe zmluvy č.OKPS 2011/145/77 o poskytnutí dotácie, Čl.II. bodu 5.5 Vám oznamujeme, že v dňoch od 17.11.2011 do 30.11.2011 sa uskutočnia aktivity s cieľovými skupinami a to: - úvodné zaškolenie pre vybraných detských peer- aktivistov z nášho mesta v penzióne Alžbetka v Ružomberku; - • tréningy v komunikačných a prezentačných zručností peer –aktivistov v zasadačke Mestskej polície v Čadci.
  Stiahnuté
  428 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava