Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Druh publikácií

Zrušiť výber
 • Sběr dat o drogách na regionální/místní úrovni
  Popis
  Praktické skúsenosti z oblasti zberu, analýzy a vyhodnotenia údajov na regionálnej a lokálnej úrovni ako poklad pre koordinovanie činností, plánovanie a prijímanie rozhodnutí orgánmi a inštitúciami, ktoré sa vo svojej činnosti zaoberajú drogovou problematikou, ako aj pre potreby Národného monitorovacieho centra pre drogy Slovenskej republiky, boli hlavnou témou októbrového tréningu v rámci Twinningového projektu Úradu vlády SR.
  Stiahnuté
  559 X
 • Spolupráca – príklady z praxe v Nemecku
  Popis
  Na tému „Riadenie, plánovanie, koordinácia a spolupráca v oblasti systému pomoci pre závislých“ sa prostredníctvom Twinningového projektu Úradu vlády SR uskutočnili dva semináre v septembri a novembri tohto roka.
  Stiahnuté
  693 X
 • Spolupráca
  Popis
  Na tému „Riadenie, plánovanie, koordinácia a spolupráca v oblasti systému pomoci pre závislých“ sa prostredníctvom Twinningového projektu Úradu vlády SR uskutočnili dva semináre v septembri a novembri tohto roka.
  Stiahnuté
  881 X
 • Plánovanie a riadenie – príklady z praxe v Nemecku
  Popis
  Na tému „Riadenie, plánovanie, koordinácia a spolupráca v oblasti systému pomoci pre závislých“ sa prostredníctvom Twinningového projektu Úradu vlády SR uskutočnili dva semináre v septembri a novembri tohto roka.
  Stiahnuté
  1022 X
 • Plánovanie a riadenie
  Popis
  Na tému „Riadenie, plánovanie, koordinácia a spolupráca v oblasti systému pomoci pre závislých“ sa prostredníctvom Twinningového projektu Úradu vlády SR uskutočnili dva semináre v septembri a novembri tohto roka.
  Stiahnuté
  776 X
 • Koordinácia – príklady z praxe v Nemecku
  Popis
  Na tému „Riadenie, plánovanie, koordinácia a spolupráca v oblasti systému pomoci pre závislých“ sa prostredníctvom Twinningového projektu Úradu vlády SR uskutočnili dva semináre v septembri a novembri tohto roka.
  Stiahnuté
  706 X
 • Koordinácia
  Popis
  Na tému „Riadenie, plánovanie, koordinácia a spolupráca v oblasti systému pomoci pre závislých“ sa prostredníctvom Twinningového projektu Úradu vlády SR uskutočnili dva semináre v septembri a novembri tohto roka.
  Stiahnuté
  1019 X
 • Projekt „Risk and Fun“ - Vzdelávanie mládeže v rizikovom športe
  Popis
  Nemeckí lektori prostredníctvom outdoorového cvičenia (praktické cvičenie v otvorenom prostredí) venovali peer skupinám, konceptom práce s miestnou mládežou, učeniu prostredníctvom akcie, teórii vzdelávania v oblasti „ecstasy culture“ a „risk competence“ a teóriám „risk´n´fun“ (riziko a zábava) a „adventure life“ (dobrodružný život). Praktické cvičenia boli doplnené výkladom.
  Stiahnuté
  780 X
 • Manuál k semináru „Overené a úspešné koncepcie peer programov a zapojenie mladých ľudí do protidrogovej prevencie“
  Popis
  Túžba po zážitkoch spojených s rizikom a opojením je v ľuďoch hlboko zakorenená. Táto potreba intenzívnych a živočíšnych zážitkov sa upokojuje denne rôznym spôsobom a nespočetne veľakrát.
  Stiahnuté
  882 X
 • Základné zásady kultúry slávností – dôsledky pre prax
  Popis
  Oslavovanie je proces založený na účasti: už pozvánkou na oslavu, resp. slávnosť vzniká proces združovania, formovania a tvorby. V aktívnej účasti spočíva práve rozdiel medzi slávnosťou a eventom (podujatím): Event (podujatie) je udalosťou, ktorá sa uskutočňuje mimo daných osôb a v ktorých môže, ale nemusí vyvolať reakcie, teda ponuku.
  Stiahnuté
  738 X

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava