Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Mestská polícia Topoľčany
Nám. M.R.Štefánika 1 , Topoľčany , 955 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestská polícia Šaľa
Hollého 9 , Šaľa , 927 05
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestská polícia Štúrovo
Nám. Slobody 1 , Štúrovo , 943 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestská polícia Levice
J.Bottu 5 , Levice , 934 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestská polícia Komárno
Hradná ul. , Komárno , 945 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Žilinský samosprávny kraj, sociálny odbor
Komenského 48 , Žilina , 011 09
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestská polícia Šurany
ul. Nám. Hrdinov č. 1 , Šurany , 942 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestská polícia Hurbanovo
ul. Konkolyho č. 3 , Hurbanovo , 947 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestská polícia Kolárovo
Kostolné nám. 1 , Kolárovo , 946 03
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava