Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Mestská polícia vo Veľkom Krtíši -
Železničná č.1 , Veľký Krtíš , 990 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestská polícia vo Zvolene
Nám. Slobody 24 , Zvolen , 960 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestský úrad v Žarnovici
Nám. SNP 33 , Źarnovica , 966 81
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Mestská polícia v Žiari nad Hronom
Nám. M. Slovenskej 8 , Žiar nad Hronom , 965 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, P.O.BOX 128 , Trnava , 917 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Bratislavský samosprávny kraj
Trnavská cesta 8/A, P.O.BOX 106 , Bratislava , 820 05
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Úrad Košického samosprávneho kraja - odbor školstva
Nám. Maratónu mieru č. 1 , Košice , 042 66
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí
Námestie Maratónu mieru č. 1 , Košice , 042 66
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Magistrát mesta Košice, odbor soc. vecí
Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Janka Kráľa 9 , Banská Bystrica , 974 01
Typ inštitúcie
Samosprávne orgány

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava