Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Inštitúcie

Skupina anonymných alkoholikov "Fénix"
Kultúrny dom, Námestie, 1. poschodie , Komjatice , 941 06
Typ inštitúcie
Kluby abstinentov
AA "24"
Misijný dom na Kalvárii , Nitra , 949 01
Typ inštitúcie
Kluby abstinentov
Skupina AA "Nádej"
Rím.-kat. farský úrad , Šurany , 942 01
Typ inštitúcie
Kluby abstinentov
Klub abstinentov Senica
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5 , Senica , 905 01
Typ inštitúcie
Kluby abstinentov
ALFA Klub Pezinok
Dom dôchodcov, Hrčiarska 37 , Pezinok , 902 01
Typ inštitúcie
Kluby abstinentov
Klub gamblerov Banská Bystrica
FNsP F.D.Roosevelta - budova , Banská Bystrica , 977 01
Typ inštitúcie
Kluby abstinentov
1. Košická AA skupina
Psychosociálne centrum, Južná trieda 23 , Košice , 040 01
Typ inštitúcie
Kluby abstinentov
A-klub pri resocializačnom zariadení Čistý deň n.o.
Hodská cesta 1228 , Galanta , 924 01
Typ inštitúcie
Kluby abstinentov
RAK - ružomberský abstinenčný klub
ÚVN – Psychiatrické oddelenie Ružomberok , Ružomberok , 043 01
Typ inštitúcie
Kluby abstinentov
Anonymní narkomani
Prima, Hviezdoslavovo námestie 17 , Bratislava
Typ inštitúcie
Kluby abstinentov

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava