Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

počítačové hry

Xavo
26.04.2011 13:54

Som pedagogička na strednej škole. Máme problém so žiakmi, v oblasti závislosti na počítačových hrách. Na koho by sme sa mohli obrátiť? Ďakujem


29.04.2011 09:16

Odporúčam kontaktovať MUDr. Ľ.Nábělka v Roosweltovej nemocnici v B.Bystrici - možno sa odvolať na PhDr. P. Šuláka

Späť

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava