Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Workshop: ´Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore´

Druhý deň workshopu "Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore" ponúkne priestor pre diskusiu, nácvik zručností a prácu s kontextom v situáciách keď klient nechce, alebo nemôže spolupracovať.

Workshop je určený pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s nemotivovanými a nespolupracujúcimi klientmi, prípadne klientmi v odpore. Workshop môže byť užitočný pre rôzne pomáhajúce profesie - psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, vychovávatelia, pracovníci v zdravotníctve apod. Cieľová skupina však nie je obmedzená profesiou.

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách, keď pracujete s nedobrovoľným klientom, alebo klientom v odpore.

Organizačné informácie:

Termín konania: 17. - 19. apríla 2009

Predpokladaná adresa miesta konania (bude spresnené): Bratislava – Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, Kostlivého 19

Cena workshopu: 66 Eur

Kontakt: Mgr. Vladimír Hambálek, 0905323201, hambalek@coachingplus.org

 pozvanka.doc

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava