Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Informačný deň 2009 v Luxemburgu

Informačný deň ´InfoDay 2009´ týkajúci sa vyziev na predkladanie projektov v rámci Programu  zdravia sa uskutoční 18. marca 2009 v Luxemburgu.

Viac info v aktualite.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava