Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Pozvánka ZAS: Výročné stretnutie klubu abstinentov

V sobotu 14. marca 2009 od 18,00 hod. sa v Dome kultúry v Rohožníku uskutoční slávnostné výročné stretnutie klubu abstinentov Rohožník.

Záväznú prihlášku a účastnícky poplatok pošlite do 6. 3. 2009!

Kontakt: Pavol Podmajerský 0903 384 371

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava