Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

6. ročník ´Komunita Cup 2008´

ROAD, nezisková organizácia, Holíčska 30, 851 05 Bratislava 5
Resocializačné zariadenie Tomky 664, 908 79 Borský Svätý Jur
e-mail: road.@stonline.sk  tel.fax: 02/53 41 82 22 www.road-tomky.sk
Register neziskových organizácií pod č. OVVS-460/9/98-NO KÚ Bratislava
Akreditácia č. 9545/2006-I/21AK

Motto:
Milujem svojho syna a predsa som mu nedokázala pomôcť, aj keď som sa veľmi snažila. Pomohli mu iní - cudzí ľudia - teraz jeho nová veľká rodina. Dokázali to, že sa vrátil po absolvovaní liečby z drogovej závislosti čistý. Je to zázrak? Ako sa im to podarilo?... (z autentického listu matky resocienta)

 

6.  ročník "Komunita Cup 2008"

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na 6. ročník Komunita Cup
Medzinárodné športové hry terapeutických komunít


Kedy: 13. 6. až 15. 6. 2008
Kde: Kemp Tomky
Začiatok: 13.6.2008 o 19.00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

 

MUDr. Daniela Cymbalová, v.r.

Bc. Anna Hannikerová, v.r.

odborný garant

riaditeľka

                                                                                                                          

Činnosť ROAD, n.o., doteraz okrem iných podporili:
Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, Protidrogový fond, Queen Juliana Foundation Holandsko, British Know How Fond , Kancelária Kanadského veľvyslanectva,  MPSVaR,  NOS - OSF, Magistrát hl. mesta Bratislavy, Miestne úrady Ružinov a Petržalka, Komunitná nadácia Bratislava...

PROGRAM PODUJATIA >>

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava