Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prezentácia Výročnej správy EMCDDA a NMDC

Pri príležitosti vydania výročnej správy Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti sa uskutoční prezentácia tejto správy pre médiá, a to dňa 23.11.2007 o 11.00 hod. v zasadačke Národného monitorovacieho centra pre drogy, Cukrova ul.14, I. poschodie č.dv. 132.

Tlačová správa

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava