Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prezentácia Európskej správy o drogových trhoch

EMCDDA a EUROPOL, dve významné európske agentúry predstavia 26. novembra 2019 v Bruseli  Európsku správu o drogových trhoch  - 2019. Správa aj všetky sprievodné materiály sú – ako to už býva zvykom – do tohto termínu embargované.  Správa je defacto  strategickou a na opatrenia zameranou analýzou, ktorá kombinovala údaje z monitorovacieho systému EMCDDA a operačné spravodajské údaje o organizovanej kriminalite, ktorými disponuje Europol.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava