Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Lisabonská konferencia o závislostiach

Lisbon Addictions 2019

23.- 25.október  2019

Organizátori : SICAD, EMCDDA

Lisabon – konferenčné centrum

V poradí tretiu multidisciplinárnu konferenciu organizuje: Portugalský direktoriát pre závislostné správanie a závislosti (Portuguese General Directorate for Intervention on Addictive Behaviours and Dependencies (SICAD), odborný časopis  Addiction/Society for the Study of Addiction, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), a medzinárodné združenie vydavateľov odborných časopisov o závislosti  International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE).

Hlavná téma: Užívanie drog a návykové správanie

Kľúčové slová:  znižovania škodlivých dôsledkov užívania drog, legislatíva, opatrenia, prevencia, verejné zdravie, liečba

Dôležité termíny a výška registračného poplatku tu

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava