Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Drogy a závislosť, integrovaný pohľad

Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog  organizuje medzinárodnú konferenciu pod názvom "Drogy a závislosti, integrovaný pohľad". Konferencia sa uskutoční v Bratislave, v dňoch 13.-14.novembra 2018 za účasti odborníkov z krajín V4.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava