Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

13. SLOVENSKÁ A 57. ČESKO-SLOVENSKÁ AT KONFERENCIA

13. SLOVENSKÁ A 57. ČESKO-SLOVENSKÁ AT KONFERENCIA
(28.9. – 30.9.2018, BARDEJOVSKÉ KÚPELE)
 
HLAVNÝ ORGANIZÁTOR: Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
KOORDINÁTOR: MUDr. Miroslav Grohol, Psychiatrické oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
HLAVNÁ TÉMA:  Tradícia a inovácia v domácej adiktológii

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava