Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

61.zasadnutie Komisie pre omamné látky

61. zasadnutie Komisie pre omamné látky sa uskutočňuje v dňoch 12.-16.marca vo viedenskom medzinárodnom centre - sidle medzinárodných organizácií 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava