Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Vedecká cena EMCDDA

 

V rámci tretieho  REITOX týždňa, ktorý sa koná v materskej agentúre EMCDDA sa 25.novembra 2014 udelia štyri ocenenia autorom odborných článkov zameraných na drogovú problematiku.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava