Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Certifikačný program v kolaboratívnom prístupe ´Možnosti dialógu´

Skupina Narativ pod záštitou Houston Galveston Institute organizuje druhý beh certifikačného programu v kolaboratívnom prístupe, vychádzajúcom z myšlienok postmodernej filozofie.

Účastníci sa komplexne zoznámia s kolaboratívnym prístupom, osvoja si praktické zručnosti a získajú certifikát prestížnych svetových inštitúcií Houston GalvestonInstitute a Taos Institute.

Začiatok: 21.9. 2012
Uzávierka prihlášok: 31.5. 2012
Dĺžka a rozsah: 10 mesiacov/ 180 hodín
Cena: 24 600,- CZK
Miesto: Brno
Kapacita programu: 18 osôb

Odborná garancia: vedúci katedry psychológie FSS MU Prof. Zbyněk Vybíral, PhD.
Program je akreditovaný MPSV ČR

Viac informácii nájdete TU.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava