Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí

Spolok pre psychoterapiu, liečebnú pedagogiku a socioterapiu a VÚDPAP, s podporou Úradu Vlády SR, ktorý schválil v júli 2011 účelovú dotáciu na projekt, organizuje"

„Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí“.

Projekt sa uskutoční v období október – december 2011 ako tri výcvikové školenia. Lektorský tím budú tvoriť: PhDr. Štefan Matula, Phd., PhDr. Vladimír Petrik, PhDr. Anton Sojčák, Mgr. Ivica Kuracinová, PhDr. Alena Kopányiová, PhD., PhDr. Eva Smiková, PhD. Projekt nadväzuje na realizáciu analogických projektov, ktoré sme úspešne realizovali v roku 1998, 2001 – 2009 s inovačným prvkom metódy tzv. krátkych intervencií drogových závislostí.

Cieľom výcvikovo - vzdelávacieho školenia je:

- zvýšiť informovanosť a skvalitniť sociálno – psychologický prístup odborných zamestnancov ku klientom v zariadeniach v oblasti prevencie drogových závislostí o metódy krátkych intervencii drogových závislostí s využitím prvkov motivačného rozhovoru.

Do konca roka 2011 sa uskutoční špecializovaná príprava 36 účastníkov formou skupinového experienciálneho výcviku v 3-och päťdňových sústredeniach.

Termíny sústredení:
1. 10. - 14.októbra 2011
2. 7. - 11.novembra 2011
3. 8. - 12.decembra 2011

Miesto konania sústredení: Rekreačné zariadenia Dúbrava, obec Prašník

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava