Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Supervízia a koučovacie modely v praxi

Víkendový  workshop „Supervízne a koučovacie modely v praxi“ ponúka priestor pre hľadanie riešení pri ťažkostiach, ktoré sa vyskytnú počas poradenského procesu, či už v individuálnej alebo skupinovej forme.

Workshop je akreditovaný u Slovenskej komory psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov!

Zámerom workshopu je vytvoriť priestor pre prezentáciu vlastných prípadov z kontextu psychologického poradenstva, rozvoja manažérov, pedagogiky alebo sociálnej práce.

Termín konania: 28.– 30. mája 2010

Miesto konania: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hubeného ul. 25,  831 53 Bratislava 3

Cena workshopu: 69,- Eur  (59,- Eur pre účastníkov niektorého z našich predošlých workshopov)

Kontakt: Mgr. Vladimír Hambálek, 0905 323 201, hambalek@coachingplus.org

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava