Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Workschop ´Efektívny pomáhajúci rozhovor pre pokročilých´

Zámerom workshopu je prehĺbiť a precvičiť zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru, pričom sa budeme venovať predovšetkým zručnostiam, ktoré poradca/terapeut využíva vo fáze zmeny.

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, v ktorom dokáže pracovník motivovať klientov k  zmene
  • vedieť primeraným spôsobom dávať spätnú väzbu v situáciách, ktoré sú pre klienta emocionálne náročné
  • vedieť identifikovať „slepé uličky“ a podporiť proces uvedomovania aktuálnej situácie „tu a teraz“
  • vedieť primerane využívať neverbálne techniky k podpore kontaktu a prijatia

Poznámka: predpokladom účasti na workshope je absolvovanie témy Efektívny pomáhajúci rozhovor, Práca s emóciami v poradenskom procese, prípadne ukončené psychoterapeutické vzdelanie.

Miesto a termín: Bratislava 5 – 7 marca 2010

Cena workshopov
Všetky víkendové workshopy sú akreditované, takže pre účastníkov zabezpečujeme kredity komory, čím narastá cena o 3 eurá. Víkendový workshop tak stojí 69 eur, pre účastníkov, ktorí absolvovali niektoré z našich podujatí je cena 59 eur.

Lektori workshopov spoločnosti Coachingplus
Mgr. Vladimír Hambálek
Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre KPT), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov), tréner manažérskych zručností. Viac info na
www.coachingplus.org

PhDr. Ivan Valkovič
Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor  a garant supervízneho výcviku (Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov), tréner manažérskych zručností, dlhoročný facilitátor psychoterapeutických výcvikov v PCA. Viac info na
www.coachingplus.org

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava