Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Medziodborová adiktologická konferencia - Cesta k (ne)závislosti

www.caspos.czMedziodborová adiktologická konferencia České asociace studentů psychologie, o.s. so sebapoznávacími workshopmi sa uskutoční 19.-21. 03. 2010 na Filozofickej Fakulte Masarykovej Univerzity v Brne.
Konferencia bude prebiehať formou prednášok, workshopov a videoprojekcií z oblasti adiktologie. Cieľom je priblížiť závislosti, ako z pohľadu psychologickej praxe, tak i prostredníctvom výskumov akademickej obce. Okrem odborných prednášok si budú návštevníci môcť vypočuť tiež životné príbehy priamo z úst klientov centier pre liečbu návykových chorôb a tak dostať príležitosť poznať závislosť i z druhej strany barikády.

Viac info o podujatí v Neprehliadnite.

Plagát k podujatiu

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava