Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Workshop ´Prístup zameraný na človeka´

Zámerom workshopu je predstaviť základné prvky prístupu zameraného na človeka terapie zameranej na klienta, zabezpečiť podmienky na to, aby si účastníci mohli zažiť tieto prvky a naučili sa ich používať vo svojej praxi.

Ciele:
Na konci workshopu by mali účastníci:

  • poznať základné postojové podmienky klientom centrovanej terapie a prístupu zameraného na človeka
  • vedieť rozlíšiť základné postojové podmienky vo vzťahu k sebe a k druhému človeku 
  • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa vytvárali podmienky, ktoré facilitujú osobnostný rozvoj a rast druhého človeka
  • poznať kľúčové predpoklady a podmienky individuálnej i skupinovej práce z hľadiska koncepcií Carla R. Rogersa

Pozor! Novinka! Workshop je akreditovaný u Slovenskej komory psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov!

Termín konania: 27. – 29. novembra 2009

Miesto a začiatok workshopu: Workshop sa začína: v piatok  prezentáciou o 16:30, v piatok pracujeme od 17:00 do 20:00, v sobotu pokračujeme od 9:00 do 17:00, resp. 18:00 podľa dohody, v nedeľu pracujeme od 9:00 do 12:00

Adresa miesta konania: Miesto konania: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hubeného ul. 25,  831 53 Bratislava 3

Cena workshopu: 66,- Eur (59,- Eur  pre účastníkov niektorého z našich predošlých workshopov)

Kontakt: PhDr. Ivan Valkovič, 0903 722 874, valkovic@coachingplus.org

Spôsob prihlásenia: Zašlite nám, prosím, vyplnenú návratku, t.j. poslednú stranu tejto pozvánky, najlepšie e-mailom na vyššie uvedenú emailovú adresu.
Ďalšie informácie na  vyššie uvedenej emailovej adrese alebo telefonicky.

Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava