Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Spišská Nová Ves: Klub peeraktivistov 2009

Spišské osvetové stredisko organizuje v spolupráci s OZ Pomoc všetkým Klub peer aktivistov, ktorý bude tento rok venovaný Medzinárodnému roku vzdelávania k ľudským právam.

 • Organizátor: Spišské osvetové stredisko
 • Spoluorganizátori: OZ Pomoc všetkým a stredné školy v okr. SN
 • Adresáti: Študenti stredných škôl v okr. Spišská Nová Ves, delegovaní pedagógmi -koordinátormi prevencie, noví i pokročilí
 • Obsahové zameranie: Sociálna prevencia – komunikácia – prevencia kriminality – prevencia drogových závislostí - sociálno-komunikačný výcvik - prevencia všetkých foriem intolerancie - ľudské práva
 • Hodina: od 11.00 – 13.00 hod.
 • Termíny:  

  7. apríla 2009

  Komunikácia a reklama – PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
  od 11.30 Prevencia kriminality, úloha soc. kurátora na súdnom pojednávaní – PhDr. Eva Krajňáková, Mgr. Antony

  5. mája  2009

  Komunikácia a reklama – PhDr. Jozef Lapšanský
  od 11.30 Rovesník rovesníkom – PhDr. A. Prevozňáková

  2. júna  2009

  Psychohry a modelové situácie – PhDr. Soňa Kostrábová, Mgr. Košická, Milada Wembo

  8.septembra 2009         Psychologické aspekty prevencie – PhDr. Lucia Gažiová, PhD.
  6. októbra 2009Komunikácia a reklama – PhDr. J. Lapšanský, PhD.
  Medicínske aspekty prevencie – MUDr. V. Osif
  10. novembra 2009Stretnutie s ombudsmanom
  8. decembra 2009O ľudských právach a slobodách s riaditeľkou SNSPLP

 • Miesto: Klub Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Zimná 46, v ojedinelých prípadoch sa môže miesto zmeniť podľa charakteru a obsahu stretnutia.
 • Lektori: 
    Košice    
    PhDr. Angelika Prevozňáková,
    Mgr. Martina Gibalová, PhDr. Soňa Kostrábová,
    Ing. arch. Mária Naďová, JUDr. Mjr. Jarmila Petrová
    
    Spišská Nová Ves
    PhDr. Jozef Lapšanský, PhD., Bc. Milada Wembo
    Mgr. Janka Košická, JUDr. Eva Gregová, JUDr. Ján Lapšanský,
    MUDr. Alica Fronková, MUDr. Vladimír Osif, PhDr.L.Gažiová,PhD.
    PhDr. Eva Krajňáková, Bc. Jančík, Mgr. Antony
 • Zodpovedná za podujatie: Bc. Milada Wembo
 • Kontakt: 053/4425250
 • Harmonogram klubu spolu so záväznou prihláškou si môžete stiahnuť TU.


       PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
       riaditeľ SOS

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava