Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Dva prieskumy o hazarde

15.03.2024

Úrad pre reguláciu hazardných hier (www.urhh.sk) vznikol v roku 2019 s celoštátnou pôsobnosťou  a jeho hlavným poslaním je vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečiť spoločenskú kompenzáciu rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich. (Viac o pôsobnosti ÚRHH).

V januári 2024 zverejnil Úrad pre reguláciu hazardných hier výsledky prieskumu agentúry IPSOS, uskutočneného v októbri 2023  online , na vzorke 1052 respondentov.

Niektoré výsledky prieskumu IPSOS –  rok 2023

Skúsenosti s hraním hazardných hier a frekvencia hrania

 • Skúsenosti s hazardnými hrami má takmer 90 % respondentov.  Najčastejšie hazardné hry sú žrebové lotérie (69 %), číselné lotérie (57 %) a kurzové stávky (39 %). 
 • Frekvencia hrania hazardných hier – v poslednom roku až 86 % / v poslednom mesiaci až 71 %.  ¼ až 1/3 navštevuje stávkové kancelárie.
 • Vo všeobecnosti sú častejšie navštevované online prevádzky, než kamenné predajne a hranie hazardných hier výlučne na internete preferujú takmer dve tretiny respondentov.

Zodpovedné hranie

 • Pojem zodpovedné hranie pozná úplne alebo čiastočne 7 z 10 Slovákov a Sloveniek.
 • Znalosť tohto pojmu je výrazne vyššia pri ľuďoch, ktorí už v minulosti, alebo za posledných 12 mesiacoch mali skúsenosť s hraním hazardných hier. Výrazne nižšiu znalosť deklarovali tí ľudia, ktorí tieto skúsenosti nemali.
 • Vlastné finančné prostriedky na hazard využíva  89 %, pevne stanovený finančný limit má  6 z 10 Slovákov a Sloveniek, avšak 1/4 tento limit nie vždy dodrží.
 • Viac ako polovica populácie nemá povedomie o tom, čo znamenajú pojmy sebaobmedzujúce opatrenie (57 %) a možnosť samovylúčenia (58 %).
 • Poznateľnosť tohto pojmu je výrazne nižšia u ľudí, ktorí s hraním hazardných hier nemajú skúsenosti vôbec, alebo tieto hry nehrali ani v uplynulom roku.

Linku pomoci[1] pozná zhruba 4 z 10 Slovákov a Sloveniek – 60 % populácie o linke pomoci nikdy nepočulo alebo sa nevedeli vyjadriť.

Nelegálne hazardné hry a postoj k pravidlám zodpovedného hrania

 • Dve tretiny populácie uviedli, že doposiaľ neevidujú akýkoľvek kontakt s nelegálnymi prevádzkovateľmi online hazardných hier (67 %).
 • 15 % tých, ktorí prišli do styku s nelegálnymi hazardnými hrami ich nelegálny charakter neprekážal a takúto hru si zahrali aj napriek tomu.
 • Schopnosť rozlíšiť nelegálnych poskytovateľov sa pohybuje sa na úrovni 57 %.
 • Pre väčšinu populácie nie sú reklamy propagujúce hazardné hry silnou motiváciu k hraniu hazardných hier.
 • Väčšina respondentov a respondentiek súhlasila, že hranie hazardných hier by malo byť výlučne záležitosťou dospelých. Pomerne kriticky sa stavia aj k rozvoju moderných technológií, ktoré v kombinácií s hazardnými hrami považujú za riziko pre maloletých.
 • Za dôležité tiež považujú zdieľanie informácií medzi svojimi blízkymi o zodpovednom hraní a takisto vyhľadanie odbornej pomoci v prípade objavenia sa rizikového správania.
 • Viac ako dve tretiny – získanie bonusov hodnotí ako zložité a slúžia iba na prilákanie nových hráčov; ponuka bonusu sa nejaví ako kľúčová motivácia.

Zdroj: © Ipsos | Úrad pre reguláciu hazardných hier, záverečná správa, november 2023, Celý prieskum je k dispozícii tu

V roku 2023 Ministerstvo zdravotníctva, prostredníctvom Agentúry FOCUS, zisťovalo aké skúsenosti majú Slováci s hraním hazardných hier. Modul Hazardné hry bol súčasťou prieskumu “Rozšírenosť užívania psychoaktívnych látok a iné návykové správanie v populácii SR”. Agentúra  FOCUS ho realizovala od 2. mája do 12. júna 2023 prostredníctvom siete vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 5 031 obyvateľov SR vo veku od 15 do 64 rokov metódou rozhovorov, pričom vzhľadom na citlivosť témy sa respondenti mohli rozhodnúť aj pre samovypĺňanie dotazníka v prítomnosti anketára.

 • Podľa tohto prieskumu  v roku 2023 43,3 % respondentov hralo aspoň raz v živote niektorú z hazardných hier, ako sú výherné automaty, kurzové stávky, výherné živé hry v kasíne a číselné lotérie.
 • Najpopulárnejšou hazardnou hrou sú číselné lotérie, ktoré hralo aspoň raz v živote (či už v kamennej prevádzke alebo na internete) 37 % ľudí zúčastnených v prieskume (v roku 2019 to bolo 37,9 %), nasledujú kurzové stávky (20,6 % a v roku 2019 to bolo 18,2 %), výherné automaty (15,9 %, v roku 2019 to bolo 13,7 %) a živé hry v kasíne (7,9 %, v roku 2019 to bolo 6,5 %).
 • Ženy majú výrazne menšie skúsenosti s hraním hazardných hier ako muži. Ženy najčastejšie hrajú číselné lotérie, no pri skúsenostiach a ďalšími typmi hazardných hier majú výraznú prevahu muži.
 • Výrazne narástla skúsenosť s internetovým hraním hazardných hier.  Zatiaľ čo v roku 2019 malo aspoň jednu skúsenosť s hraním hazardných hier na internete iba 6,7 % respondentov, v súčasnosti je to už 14,4 %. Oproti predchádzajúcemu výskumu narástla skúsenosť s hraním všetkých typov hazardných hier online. V súčasnosti je na internete najpopulárnejšie kurzové stávkovanie, s ktorým má skúsenosť 9 % ľudí (v roku 2019 iba 4,4 %) a číselné lotérie, ktoré hralo online 8,9 % (v roku 2019 iba 3,5 %). Nárast popularity internetového hrania hazardných hier pravdepodobne súvisí s obdobím pandémie, a s tým spojenými obmedzeniami voľného pohybu a zatváraním kamenných prevádzok. Podobne ako v minulom výskume z roku 2019 sa potvrdzuje, že z najrizikovejším je hranie na výherných automatoch, pričom verejnosť sa prihovára za ich prísnejšiu reguláciu či dokonca zákaz,“ uzatvára Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV, ktorý na výskume spolupracoval.

Zdroje: https://www.health.gov.sk/Clanok?prieskum-mz-focus-hazard

             https://www.infodrogy.sk/novinka/5254


2 V roku 2013 bola zriadená Linka pomoci. Telefónnu linku prevádzkuje Centrum pre liečbu drogových závislostí s podporou MZ SR.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava