Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Bude v Česku legálny regulovaný trh s konopou ?

28.02.2024

Česká Národná ekonomická rada  vlády  (NERV) v súvislosti s hľadaním ďalších finančných zdrojov navrhla 37 opatrení, vrátane legalizácie trhu s marihuanou, ktorá by mohla priniesť do rozpočtu  ČR 80 miliónov eur.

Zdroj: Rozhlasová stanica Slovensko 1, 26.2.2024,  začiatok správy o 7.10.35 min.

Je třeba upravit trestní sazby a principy ukládání trestů; v oblasti drogové politiky zavést legální regulovaný trh s konopím a dekriminalizovat vybrané trestné činy a/nebo snížit trestní sazby“. In: Návrhy NERV, 23.1.2024 , s. 12

Expertní skupina prejednala první návrh paragrafového znění zákona.
Národný koordinátor pre protidrogovú  politiku Jindřich Vobořil  predstavil Expertnej skupine paragrafového znenia zákona, ktoré obsahuje úpravu:

dekriminalizácie prechovávania malého množstva konope pre vlastnú potrebu,

pestovanie obmedzeného množstva rastlín konope pre vlastnú  potrebu,

kolektívneho pestovania rastlín konope pre vlastnú potrebu v rámci konopných spolkov/klubov (delegované samopestovanie ) a

zaobchádzania s návykovými látkami v rámci výskumného projektu .

Zdroj: Vláda ČR, 2024 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava