Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Trh s drogami v EÚ: Heroin a iné opiody .

25.01.2024

Nová analýza popisuje európsky trh s heroínom (najčastejšie používaným nelegálnym opioidom), od výroby a obchodovania až po distribúciu a užívanie. Tiež podrobne popisuje procesy, materiály a kriminálne subjekty zapojené do rôznych štádií a úrovní trhu. Dáta  o heroíne sú doplnené o informácie o iných opioidoch, s ktorými sa obchoduje a ktoré sa konzumujú v EÚ.

Odhaduje sa, že maloobchodný trh s heroínom v EÚ má hodnotu najmenej 5,2 miliardy EUR ročne. Množstvo heroínu zadržaného členskými štátmi EÚ sa v roku 2021 viac ako zdvojnásobilo na 9,5 tony, čo je najvyššie množstvo za posledných 20 rokov, pričom veľké jednotlivé zásielky boli odhalené v námorných prístavoch.

Nezákonné užívanie opiátov zostáva v EÚ veľkým problémom, pretože je zodpovedné za približne tri štvrtiny z viac ako 6 000 úmrtí súvisiacich s predávkovaním drogami v roku 2021.

V EÚ je približne jeden milión vysokorizikových užívateľov opiátov.

Obchodovanie s heroínom a jeho distribúcia sú hlavnou činnosťou niektorých kriminálnych  sietí pôsobiacich v EÚ, ktoré sa spoliehajú na dobre vybudovanú infraštruktúru a kontakty. Tak ako pri iných typoch drog, zneužívanie legálnych obchodných štruktúr, pranie špinavých peňazí a korupcia patria medzi kľúčové faktory, ktoré umožňujú nelegálny trh s heroínom.

• Pokles pestovania a výroby maku ópiového v Afganistane: potenciálne dôsledky pre Európu

• Obchodníci upravujú trasy, aby minimalizovali riziká a využívali nové príležitosti

• Komplexný a vyvíjajúci sa trh s opiátmi

• Riešenie súčasných hrozieb a zvyšovanie odolnosti

Táto nová spoločná analýza EMCDDA a Europolu  bola prezentovaná  aj na  webinári s odborníkmi z oboch európskych agentúr  24. januára 2024. V anglickom jazyku je dostupná tu

https://www.emcdda.europa.eu/sites/default/files/images/2023-10/edmr-heroin.png

 

Zdroj: Tlačová správa EMCDDA,

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava