Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s drogami – 26.jún

26.06.2023

Highligty  2023 : Závislosť nie je voľba – Primárni sú ľudia – Zastavte stigmatizáciu a diskrimináciu – Posilnite prevenciu

Svetový drogový problém je komplexný problém, ktorý postihuje milióny ľudí na celom svete. Mnohí ľudia, ktorí užívajú drogy, čelia stigme a diskriminácii, čo môže ešte viac poškodiť ich fyzické a duševné zdravie a brániť im v prístupe k pomoci, ktorú potrebujú.

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) uznáva dôležitosť prístupu k drogovej politike zameraného na ľudí so zameraním na ľudské práva, pochopenie a praktiky založené na dôkazoch.

Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s drogami alebo Svetový deň drog sa každoročne pripomína 26. júna s cieľom posilniť činnosť a spoluprácu pri dosahovaní sveta bez zneužívania drog.

Cieľom tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie o dôležitosti zaobchádzania s ľuďmi užívajúcimi drogy s rešpektom a empatiou; poskytovanie dobrovoľných služieb založených na dôkazoch pre všetkých; ponúkanie alternatív k trestu; uprednostňovanie prevencie; a mať pochopenie a empatiu. Cieľom kampane je tiež bojovať proti stigme a diskriminácii ľudí, ktorí užívajú drogy, propagáciou jazyka a postojov, ktoré sú rešpektujúce a neodsudzujúce.

Tohtoročný 26.jún je výzvou na:

• Zvyšovanie  povedomia o negatívnom vplyve stigmy a diskriminácie na ľudí užívajúcich drogy a ich rodiny.

• Zvyšovanie povedomia o epidémiách AIDS a hepatitídy medzi ľuďmi užívajúcimi drogy a rozšíriť a posilniť programy prevencie HIV a hepatitídy.

• Podporu dobrovoľných služieb založených  na dôkazoch pre všetkých ľudí, ktorí užívajú drogy.

• Vzdelávanie o dôsledkoch užívania drog, dostupnej liečbe a dôležitosti včasnej intervencie a podpory.

• Obhajobu alternatív k uväzneniu za trestné činy súvisiace s drogami, ako je komunitná liečba a služby.

• Boj proti stigme a diskriminácii podporovaním jazyka a postojov, ktoré sú rešpektujúce a neodsudzujúce.

• Oprávnenie, umožnenie   mladým ľuďom a komunitám  predchádzať užívaniu drog a závislosti.

Zdroj: www.unodc.org/drugs

Ďalšie zdroje:

https://www.facebook.com/unodc

https://twitter.com/UNODC/status/1673345866697003008?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Aunodc%7Ctwcon%5Es1

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava