Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Svetová správa o drogách 2023

26.06.2023

Pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s drogami UNODC pripravilo ako každoročne Svetovú správu o drogách.

Tento rok sa správa po prvýkrát od svojho vzniku skladá z dvoch produktov, webovej verzie  a súboru 3 publikácií.

Najnovšie globálne, regionálne a subregionálne odhady a trendy v dopyte a ponuke drog sú prezentované v užívateľsky príateľskom , interaktívnom online segmente, kde špeciálne oblasti  záujmu zahŕňajú kľúčové poznatky a politické dôsledky.

Publikácia 1 ( Executive summary) má formu zhrnutia založeného na analýze kľúčových zistení online segmentu a tematickej publikácie  2 a záverov, ktoré z nich možno vyvodiť. Okrem poskytnutia hĺbkovej analýzy kľúčového vývoja a nových trendov na vybraných trhoch s drogami vrátane krajín, ktoré v súčasnosti zažívajú konflikt, sa publikácia 2 zameriava na množstvo ďalších súčasných problémov súvisiacich s drogami.

Publikácie v AJ sú dostupné

Executive summary :https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_Exsum_fin_DP.pdf

Special point of interest: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2023_Special_Points.html

Contemporary issues on drugs: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2023_booklet-2.html

WDR 23 Online segment: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2023-online-segment.html

Zdroj: www.unodc.org/drugs

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava