Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

EURÓPSKA SPRÁVA O DROGÁCH 2023: HLAVNÉ BODY

16.06.2023

Tlačová správa a agentúry EÚ pre drogy v Lisabone

Väčšia rozmanitosť ponuky a užívania drog vytvára nové výzvy pre protidrogovú politiku a zdravotnú starostlivosť v Európe. To je jeden z problémov, na ktoré dnes upozorňuje Agentúra EÚ pre drogy (Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, EMCDDA), keď vydáva svoju Európsku správu o drogách 2023: Trendy a vývojové zmeny v Bruseli. Správa prináša najnovší prehľad drogovej situácie v Európe, pričom skúma kľúčové trendy a objavujúce sa hrozby.

Viac sa dočitate tu .

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava