Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

HBSC (Health Behaviour of School Children) - medzinárodná štúdia

13.06.2023

Medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou v 50 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte. Medzinárodný protokol štúdie HBSC je pripravovaný špičkovými odborníkmi, ktorí využívajú najnovšie poznatky v danej oblasti. Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a trendy v živote školákov.

Slovenská výskumná vzorka bola vytvorená v súlade s medzinárodným protokolom štúdie HBSC tak, aby odzrkadľovala vzdelávací systém na Slovensku. Vzorka bude stratifikovaná podľa regiónu a typu školy (základná škola, osemročné gymnázium). Sú v  nej zastúpené školy s vyučovacím jazykom maďarským, ako aj školy v spádových oblastiach rómskych osád. Cieľom je získať údaje o 11-, 13 a 15-ročných školákoch reprezentatívne pre populáciu na Slovensku. Zo zoznamu všetkých základných škôl (ZŠ) a osemročných gymnázií, ktorý poskytlo Centrum vedecko technických informácií SR (CVTI), bolo náhodným výberom uskutočneným v HBSC Data Management Centre (Bergen, Nórsko) vybraných 193 škôl z dôvodu potreby nadhodnotenia veľkosti vzorky. Tieto školy boli telefonicky kontaktované a požiadané o súhlas zúčastniť sa na medzinárodnej štúdii HBSC.

Dotazník obsahuje položky rozdelené do šiestich  tematických kategórií: Duševné zdravie, Fyzické zdravie, Zdravie podporujúce správanie a voľný čas, Škola a školské prostredie, Rodina v ohrození a Dospievajúci v ohrození. Otázky pokrývajú širokú škálu indikátorov zdravia a so zdravím súvisiaceho správania, ako aj životných podmienok mladých ľudí.

Vybrané položky z modulu Dospievajúci v ohrození sú určené len pre 13 ročných  (konzumácia rôznych druhov alkoholu) a 15-ročných (užívanie marihuany)  adolescentov[1].

<<<

Prvé zistenia z  HBSC na Slovensku už boli prezentované v zahraničí I doma:

Naša kolegyňa, Lucia Bosáková, dňa 7.6.2023 v Kaunase v Litve na medzinárodnom stretnutí HBSC štúdie prezentovala výsledky štúdie týkajúcej sa najnovších zistení v oblasti vývoja a vplyvu škály blahobytu rodiny s názvom “Development and impact of the Family Affluence Scale”.

  • Zistenia štúdie HBSC prezentované na odbornej konferencii „Čo s vami, decká!!?“

Dňa 17.5.2023 sa v komunitnom centre Stará jedáleň v Bratislave uskutočnila konferencia „Čo s vami decká!!? Rozhovory o aktuálnych výzvach mladých ľudí, na ktorej kolegyňa Daniela Husárová prezentovala zistenia HBSC štúdie na tému: Aká je úloha sociálnych vzťahov v rámci výziev dospievania?

“Je ich skoro 900 000. No nepočúvame o nich často. Deti a mladí ľudia do 14 rokov sú skupina, ktorej sa život, rovnako ako nám, v dnešnom rýchlom svete vyvíja a mení. Kedysi si 10-ročné deti vedeli zaviazať šnúrky, zapáliť zápalku, alebo sa zbaliť do školy. Dnes si vedia založiť účet na Instagrame, poslať hlasovú správu a stiahnuť hru v mobile. Ako sa žije deťom a mladým do 14 rokov v dnešnej modernej dobe technológií, v dobe covidu, ale aj vojny hneď za našimi hranicami? Ako sa dnes hrajú, kedy majú FOMO[2] a ako vnímaniu úspech, výkon, rodinu, či peniaze? Na všetky tieto témy sa spýtame detí, mladých, ale aj odborníčok v najnovšej epizóde podcastu Krajina Mladých.”

Chystáme tlačovú konferenciu!

Prípravy na tlačovú konferenciu k najnovším zisteniam HBSC štúdie na Slovensku sú v plnom prúde! Tlačová konferencia k HBSC štúdii sa uskutoční dňa 12.9.2023 v Bratislave.

Zdroj: https://hbscslovakia.com ,

Jaroslava Kopčáková ,editorka správ

13.jún 2023


[1] Národné monitorovacie centrum pre drogy reportuje tieto dáta za Slovensko spracované a poskytnuté Prof.Tiborom Baškom z Jesseniovej lekárskej fakulty do Reitoxu

[2] Strach z premeškania (FOMO - The fear of missing out) je emocionálna reakcia  na presvedčenie, že ostatní ľudia žijú lepšie , majú uspokojivejšie životy alebo, že sú premárnené dôležité príležitosti. FOMO často vedie k pocitom nekľudu, nespokojnosti, depresie a stresu.

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava